Svet-Stranek.cz
MŠ Bravinné

Co by mělo umět dítě při nástupu do MŠ:Osobní stránka na adrese: msbravinne.freepage.cz

Co by mělo umět dítě při nástupu do MŠ


Alespoň částečně se svlékat a oblékat

Ve většině státních školek jsou děti spojené do jednoho oddělení, tedy jsou spolu děti ve věku 3 až 6 let. Na procházku se chodí každý den, kromě dnů s extrémními teplotami a dnů s velmi nepříznivými podmínkami. Což znamená téměř každý den obléknout cca 25 dětí. Každý rodič ví, jak náročné je obléci jedno dítě při zimních měsících, kdy je nutno dát spodní košilku, triko, punčošky (pro děti katastrofa) a další vrstvy konče zimní čepicí, šálou, rukavicemi (velmi oblíbené jsou prstové, do kterých se neumějí obléci ani s pomocí). Proto je velmi důležité, aby i tříleté dítě umělo alespoň základy samo. Bývá pravidlem, že starší děti pomáhají mladším, ale nelze, aby musela paní učitelka s dalším personálem oblékat 25 dětí. Děti, co by byly oblékány jako první, by čekaly dalších 20 minut v zimních kombinézách a upocené by šly ven. Žádný rodič by s takovým postupem nesouhlasil.

Zouvání bot, zapínání knoflíků, zavazování tkaniček není nutné umět, vždy dělá dospělý. U předškoláků se pomáhá s učením zavazování, ale též nemusí umět.


Sedět po dobu jídla u stolečku, používat lžíci a pít z hrnečku nebo ze skleničky

Stolečky ve školkách jsou skládány například tak, že sedí stoleček malinkých dětí, prostředňáčci a zvlášť předškoláci. U oběda má dítě nalitou polévku u stolu, odnáší prázdný talíř. Pro hlavní jídlo si většinou chodí sami a to následujícím způsobem: první chodí maličké děti, protože jim to déle trvá, dále prostředňáci a nakonec předškoláci. Každé dítě musí po dobu oběda sedět na svém místě, které má stále stejné, tak jako ve škole. Je důležité, aby už doma před nástupem dítěte do MŠ zvládlo po dobu oběda sedět na místě a nepobíhat po místnosti. Dítě musí umět samo držet lžíci a samo se najíst. Z technických důvodů by to prostě nebylo možné nakrmit 25 dětí. Maličké děti mají přiměřené porce. V případě, že dítě nechce jíst, není nuceno. Knedlíky i maso mají nakrájené na malé kousky. Dítě se musí umět samo napít z hrnečku. Nelze podávat dětem pití z lahviček. Tříleté dítě by to mělo zvládnout bez problémů.


Používat toaletu

Z hygienických důvodů nelze dítě s plenkami přijmout. Dítě musí umět samo rozpoznat, kdy potřebuje jít na WC, samo se umět svléci. U malých dětí utírají zadeček zaměstnanci školky. Rodič nemusí mít obavy, že by mu dítě přišlo s opruzeninami. Hygiena je ve školce velmi důležitá, proto se na ní klade velký důraz. Samozřejmě není vůbec žádná výjimka, když se tříleté dítě v MŠ počůrá. Má na to ještě nárok.


Umývat si ruce a utírat se do ručníku

Dítě by mělo být navyklé umývat si ruce nejen po použití toalety, ale i před jídlem a po jídle.


Setrvat s činností 5 až 10 minut

V mateřských školách si děti pouze nehrají, ale s paní učitelkou i zpívají, zkoušejí divadélka na besídky, či malují a vyrábějí. Proto je nutné, aby i malé dítě umělo alespoň pět minut u nějaké věci setrvat. Není dobré zase pro starší děti, aby je neustále ve všem malé děti rušily, omezovaly apod. Proto dítě musí mít alespoň základy výchovy. Být pokud možno poslušné. Dítě nesmí úmyslně ubližovat ostatním dětem, úmyslně ničit hračky apod. Musí reagovat na pokyny paní učitelky.


Chodit po schodech s přidržováním se zábradlí

Dítě by mělo umět chodit po schodech, nemůže se vozit v kočárku či dokonce nechodit vůbec. Což by byl už extrémní případ.


Snažit se uklízet hračky

Děti mají nějaký čas na hraní každý den, po té se ale podává snídaně, kdy je nutné uklidit celý pokoj, každá hračka má své místo. Dítě by mělo znát alespoň trochu pojem uklidit si pokojíček. Většina malých dětí to pochopí velmi brzy při sledování ostatních dětí. Samozřejmě paní učitelka pomáhá.


Být zvyklé na to, že maminka se vzdálí a zase se vrátí

Některé děti pobrekávají, ale je to zcela normální. Rodič odejde a dítě je bez breku a celý den se krásně zapojuje do kolektivu. Dítě po určité době pochopí a zvykne si na to, že tráví čas v mateřské škole.


Reagovat na pokyn - přijít, podat, počkat, sednout si

I malé dítě musí mít nějakou autoritu a mít respekt k dospělému člověku. Je více než nutné, aby dítě bylo poslušné, aby při procházce při pokynu stůj vědělo, co to znamená atd. Nelze, aby bylo ve třídě 25 dětí a nikdo nechápal, co se po něm chce.


Pozdravit, požádat, poděkovat

Při příchodu do třídy dítě zdraví paní učitelku. Totéž při odchodu domů. Dítě se ve školce učí slušnému chování, při pomoci se učí poděkovat, učí se o něco slušně poprosit. Rodič by neměl s tříletým dítětem mluvit jak s miminkem, měl by mu být oporou, ale ne otrokem. I takhle malé děti se o sebe ve školce starají samy.


A co dělat, když se dítě nenaučí vše včas?

Možná se vám zdá, že září je ještě daleko, ale na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že dítě se potřebné dovednosti nenaučí hned.
Určitě mnohé z nich již naprosto bez problémů zvládá, ale některé si asi ještě bude muset osvojit či upevnit. A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím bude Vaše dítě ve větší pohodě, až začne navštěvovat školičku.

A pokud se Váš potomek nestačí něco naučit, anebo mu to prostě nepůjde tak, jak byste si představovali?
Určitě se tím nijak nestresujte a netlačte na něj, ale v úsilí a pravidelnosti při zvládání potřebných dovedností a návyků nepolevujte a dítěti neulevujte.  Pravidelností a postupem doby se to určitě naučí.
Důležité je, aby se dítě pokud možno do mateřské školy těšilo a nemělo jí hned od počátku spojenou s tím, že je nešika a že když se něco úplně nezvládá, tak ho tam nebudou chtít.


Jak by rodič měli motivovat dítě před vstupem do MŠ?

Povídejte si s dítětem, jaké to v mateřské škole bude, co příjemné bude prožívat společně s dětmi a paní učitelkou, kolik nových kamarádů si najde, co vše se naučí apod. Využijte dne otevřených dveří a akcí mateřské školy pro veřejnost, seznamte dítě s novým prostředím, s učitelkami, s průběhem dne v MŠ. Je potřebné poskytnout dítěti dostatek informací, aby se zbytečně neobávalo neznámého. O školce doma mluvte hezky. „Nestrašte“ své dítě mateřskou školou ! Rozhodně by nemělo zaznívat „No počkej, ve školce, tam budeš muset…jak to nebudeš umět, děti se Ti ve školce budou smát…“ Dítě by vnímalo mateřskou školu negativně, vytvářelo si zbytečnou bariéru.

Naopak usnadníte Vašemu dítěti adaptační období, když budete společně radostně očekávat nástup dítěte do školky. Těšte se s ním a nechte si vyprávět, co vše se mu líbí a co vše z toho bude také ve školce. Ujistěte dítě, že do školky bude chodit, aby mělo nové kamarády, s nimi si hrálo spoustu zajímavých her, aby si pohrálo s jinými hračkami než má doma … Ujistěte dítě, že ve školce není „odloženo“, ale že víte, že mu ve školce bude (až si zvykne) dobře a bude tam rádo.


Hodně štěstí a hlavně trpělivosti!!!