Svet-Stranek.cz
MŠ Bravinné

Naše mateřská škola:Osobní stránka na adrese: msbravinne.freepage.cz

Naše mateřská škola

"Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole." Robert Fulghum
Naše mateřská škola se nachází v klidné části vesnice Bravinné.
Je umístěna v bývalé budově základní školy. Ve školním roce 2013/2014 budova MŠ prošla rekonstrukcí. Prostory v budově jsou dostatečně velké, umístěné ve dvou podlažích. Jsou slunné, hezky vymalované a vyzdobené, včetně dětských prací. K mateřské škole také patří velká zahrada vybavena novými herními prvky.
Od r. 2003 patří naše MŠ pod ředitelství ZŠ Bílovec, Komenského ul.. Strava se zde dováží ze ŠJ Komenského v Bílovci. Zřizovatelem je Město Bílovec.


Kapacita: 26 dětí
Provoz: 6:30-16:00 hodin
(MŠ se v 6:30 hod. odemyká a v 16:00 hod. uzavírá, rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě tak, aby MŠ mohla být v 16:00 hod. uzamčena.)

Personál školy:
Martina Šindlerová - vedoucí učitelka, logopedický preventista
Terezie Sokolová - učitelka
Romana Fišerová - školnice, výdejčí stravy

S dětmi pracujeme metodou přirozených činností charakteristických
pro předškolní věk. Rozvíjíme dětské schopnosti a dovednosti zaměřené na individuální přístup
k dítěti. MŠ navštěvují děti převážně od 3 do 6 let, ale i děti mladší tří let, které většinou bydlí v okolí mateřské školy.


Školní vzdělávací program naší MŠ má název "Svět kolem nás".

Malé dítě je jako rostlinka nebo strom, který je třeba pěstovat, starat se o jeho růst a vývoj, nasměrovat ho při jeho cestě životem. Proto, aby se dokázalo vyrovnat s obtížemi, musíme mu pomáhat, najít správnou cestu a stanovit pravidla, která ho povedou k vlastní zodpovědnosti. Čas dětství je čas bezstarostný, šťastný
a plný radosti. Ale také čas prvních samostatných krůčků, objevování, čas přátelství a her, čas poznávání a hledání. Takové dětství bychom přály všem dětem a to je také jeden z cílů naší práce.

Nadstandardní aktivity
- úzká spolupráce s rodiči
- logopedická prevence
- jóga pro děti
- časopis pro předškoláky - Sluníčko
- předplavecký výcvik

- blízký kontakt s přírodou
- projekt Celé Česko čte dětem
- zájezdy do Loutkového divadla v Ostravě

- návštěvy kina v Bílovci
- společné akce rodičů a dětí
- výlety dětí a rodičů (ZOO Ostra
va, Hradec nad Moravicí,Raduň, Štramberk, planetárium, Vagonářské muzeum ve Studénce apod.)

Projekt "Celé Česko čte dětem"


                                                  

Naše mateřská škola se zapojila do kampaně propagující pravidelné předčítání dětem, protože jsme si vědomy, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, kdy se prohlubují vzájemné vazby, rozšiřuje se přirozenou cestou slovní zásoba, kniha učí samostatnému myšlení – logickému i kritickému, učí děti hodnotám a rozlišování dobra i zla, rozvíjí představivost a fantazii, konečně rozvíjí i smysl pro humor, zkrátka je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

Proto Vás rodiče vyzýváme: Čtěte dětem také alespoň 20 minut každý den!

V mateřské škole pořádáme tzv. „malá“ a „velká“ čtení, kde dětem mohou předčítat známé osobnosti z regionu, ale také rodiče či prarodiče. Zájemci se mohou hlásit u paní učitelek. Smyslem je šířit dál myšlenku pravidelného čtení a prohlubovat spolupráci s rodiči.


Citát k zamyšlení


DIANE LOSMANOVÁ

Kdybych měla své děti vychovat znovu, vybudovala bych pro něj nejdřív sebeúctu a pak teprve dům.

Prstem bych víc malovala a míň hrozila.

Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala.

Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala.

Chodila bych víc na procházku a pouštěla víc draků na provázku.

Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála.

Proběhla bych víc polí a viděla víc hvězd.

Víc bych ho objímala a míň s ním „válčila“!

Viděla bych v žaludu častěji dub.

Nebyla bych přísná, ale přístupná.

Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.

 Nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu.

Máme jen jedinou možnou příležitost, a to - NEOPAKOVATELNOU!!!