Svet-Stranek.cz
MŠ Bravinné

Důležité informace pro rodiče:Osobní stránka na adrese: msbravinne.freepage.cz

Důležité informace pro rodiče


Pro rodiče
                                                                                     
Vážení rodiče,

čeká vás důležitý mezník v životě vaší rodiny - nástup dítěte do mateřské školy. Rádi bychom vás informovali o tom, co udělat pro to, aby tento krok proběhl hladce a k vaší spokojenosti i ke spokojenosti vašeho dítěte.


Nástup dítěte do MŠ
Již před samotným nástupem dítěte do mateřské školy by mělo proběhnout první neformální seznámení s prostředím mateřské školy a učitelkami. Maminky s dětmi nás mohou po předchozí dohodě navštívit přímo v MŠ při denních činnostech nebo na zahradě apod. Dítě se tak seznámí s novým prostředím, hračkami a kamarády.


První den v MŠ
Je velkou událostí nejen pro dítě, ale také pro jeho rodiče. Dítě se pochopitelně obává neznámého prostředí a lidí, proto rozhodně nedávejte najevo žádnou nejistotu dlouhým loučením, jelikož dítě okamžitě vycítí vaše rozpoložení a reaguje na něj – nejčastěji pláčem. Dítě ujistěte o vašem brzkém návratu, můžete mu dát s sebou oblíbenou hračku, aby zde mělo něco důvěrně známého z domova. Rozlučte se s dítětem a ostatní už nechejte na pedagogickém personálu, který ví, jak s novým dítětem pracovat!  Věřte, že pláč netrvá dlouho a rodiče jsou mnohdy udiveni, když dítě nechce z MŠ domů. Pokud máte možnost, vždy je lépe dobu strávenou v MŠ postupně prodlužovat, to znamená - nejdříve brát děti domů po obědě, po nějakém čase prodloužit pobyt i na spaní. Takto si děti lépe zvykají a postupně pochopí a osvojí si režim dne v MŠ. Pro svůj klid si můžete do školy kdykoli zatelefonovat a na své dítě se informovat. Našim cílem je bezproblémový přechod dítěte z rodinného prostředí do kolektivu.
 

Stravování a pitný režim v MŠ
Rodiče se mnohdy obávají stravování dítěte v MŠ. V denním programu dětí je čas na jídlo neměnnou a důležitou součástí pobytu. Skladba jídla odpovídá zásadám zdravé výživy, je pestrá a přizpůsobená věku dítěte. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se je vhodně motivovat k tomu, aby neznámá jídla alespoň ochutnaly. Každé dítě jí svým tempem. Je dobře, když se dítě umí najíst lžičkou samo, ale v případě nutnosti děti dokrmíme. Děti si mohou své oblíbené jídlo také přidat.  Pitný režim je dodržován rovněž po celý den, děti se mohou napít podle libosti, mají k dispozici čaj a vodu.


Oblékání dítěte při pobytu v MŠ
Ve třídě je převážně teplo, takže u chlapců stačí ponožky, tepláčky a tričko, u děvčátek je možná též zástěrka nebo sukýnka. Děti se během pobytu v MŠ hýbou, hrají si a cvičí, takže je nevhodné dávat jim oblečení z tuhých a nepoddajných materiálů (např. rifle), příliš teplé oblečení a obuv s volnou patou. Nejlepší jsou klasické papučky s pevnou patou. Dítě bude rovněž spokojenější a sebevědomější, když nebude muset při oblékání překonávat úskalí různých zapínání, knoflíčků apod.  Děti by měli mít ve skříňce nachystáno také oblečení na pobyt venku. Při výběru oblečení na pobytu venku bereme ohled na roční období  a aktuální stav počasí! Osvědčila se nám metoda tzv. „vrstvení“, to znamená je lépe mít co sundat, než nemít co na sebe. Na vycházky nechodíme na módní přehlídku, často si hrajeme na zahradě, chodíme do přírody, takže je potřeba brát v úvahu, že se děti mohou umazat a přizpůsobit tomu stav oblečení a obutí, než dítě nesmyslně hubovat. Ušpiněné oblečení na zahradu nemusíte dítku každý den měnit.
Je nutné, aby dítě mělo ve své skříňce veškeré náhradní oblečení včetně prádla, pro případ, když se umaže, polije, pomočí apod. Nejlépe je mít takto připravené oblečení stabilně v tašce a podle potřeby ji doplňovat. Děti také málokdy své oblečení poznají, takže je třeba, aby měly všechno oblečení označeno svou značkou, případně jménem. Stačí značka fixem na textil, aby i v případě nálezu, bylo zřejmé, komu daná část oděvu patří. Dítě by mělo zvládat základy tzv. sebeobslužných činností, ale je samozřejmostí, že dětem s oblékáním pomáháme. Prosíme vás o to, abyste i vy dali dětem čas a s oblékáním na ně nespěchali, jak to vídáme často v šatnách. Raději své dítě povzbuzujte a učte je oblékat samostatně…
A nakonec jedna dobře míněná rada – nikdo nemůže s jistotou odhadnout, jak se bude počasí během dne vyvíjet. Nenařizujte, prosím, striktně dětem, jaké oblečení si mají vzít na sebe! Děti
nejsou schopny posoudit, jestli je váš výběr oblečení adekvátní aktuálnímu stavu počasí a trvají na tom, co dostaly nakázáno od rodičů.  Nechejte, prosím, oblékání dětí na nás. Jinak se totiž děti oblékají na zahradu a výlety do přírody a jiné oblečení volíme na vycházku do města, divadla atd. Věřte, že se o děti postaráme a oblékneme je tak, aby byly v pořádku a spokojené.


Pobyt venku
Pobyt dětí předškolního věku venku v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání je upraven v § 21 odst. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
Trvá zpravidla 2 hodiny denně v dopoledních hodinách, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. Pobyt venku lze přiměřeně zkrátit nebo zcela vynechat pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách. Za nepříznivé klimatické podmínky lze označit smogovou situaci, silný vítr, déšť, hustou mlhu, husté sněžení, teplotu vzduchu pod – 10°C (pod
5°C při větru) a kombinaci uvedených situací. 


Nemocné dítě
Na závěr se musíme dotknout nepříliš oblíbeného tématu – nemoci. Pro každého rodiče je to nepříjemné a obtížné období. V praxi se často setkáváme s tím, že rodiče ve snaze vrátit se rychle do pracovního procesu, dávají do kolektivu nedoléčené děti. Bohužel - je to zpravidla k jejich škodě, oslabený organismus nezvládne nápor bacilů a dítě je pak nemocné opakovaně. I obyčejná rýma je silně nakažlivé onemocnění a v kolektivu dětí se šíří jako lavina! Rovněž tak záněty spojivek, průjmová onemocnění, kašel. Buďte, prosím, ohleduplní, a pokuste se najít pro své dítě jiný zdroj hlídání! Školní řád zakazuje vodit nemocné dítě do kolektivu MŠ, učitelky provádějí každý den ranní filtr dětí a pokud rodič opakovaně dovede do MŠ dítě nemocné, budeme chtít potvrzení lékaře, že dítě smí do kolektivu.  V případě náhlého onemocnění nemějte obavy, paní učitelky vám budou volat na kontaktní telefon.

Co všechno potřebuje Vaše dítě do MŠ:
- papuče
- vhodná obuv na vycházku či zahradu!
- pyžamo (pokud zde bude dítě spát)
- zubní kartáček
- zubní pasta (dětská)
- toaletní papír
- tekuté mýdlo
- 1 balení papírových kapesníčků

Co do MŠ nepatří:
- žvýkačky
- cucavé tvrdé bonbóny
- řetízky na krk (nebezpečí úrazu)
- hračky, které by se mohly rozbít nebo zranit dítě


Úplata v tomto školním roce činí 330,-Kč. Platí se převodem na účet školy vždy do 15. pracovního dne v měsíci.

Stravné se platí složenkou nebo přes účet v bance vždy dopředu-t.j.vždy na konci předcházejícího měsíce (kromě září). Pokud rodič dítě neomluví den předem nejpozději do 11:00 hodiny, strava se mu započítává (možno vyzvednout do 12.00hod.). Výjimkou je pondělí, kdy lze dítě omluvit do 7:30 hod.


Věříme, že jsme alespoň částečně odpověděli na nejčastější dotazy rodičů, týkající se nástupu dítěte do MŠ. Naším hlavním cílem je spokojenost dítěte a jeho bezproblémové začlenění do kolektivu MŠ.

V případě dalších dotazů jsme kdykoliv  k dispozici na telefonu nebo mailu a rádi vaše dotazy zodpovíme.