Svet-Stranek.cz
MŠ Bravinné

Aktuálně:Osobní stránka na adrese: msbravinne.freepage.cz

Aktuálně

02.05.2018 Zápis do MŠ

Vážení rodiče,
2. května 2018 v době od 10.00 do 17.00 hod. proběhne v naší obci zápis do mateřských škol. Zápis se uskuteční ve všech mateřských školách na území města Bílovec a v místních částech – Bravinném, Staré Vsi a Lubojatech.

K zápisu si prosím přineste:
- občanský průkaz zákonného zástupce, který žádá o přijetí
dítěte do MŠ,
- doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud nemáte, můžete
požádat o vydání na MÚ již nyní)
- rodný list dítěte,
- potvrzení lékaře, že vaše dítě může v souladu s § 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, do mateřské
školy nastoupit (netýká se dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné).

Kritéria, podle kterých budeme v letošním školním roce děti přijímat, jsou vyvěšena v jednotlivých MŠ a na www stránkách škol a města.

Upozorňujeme všechny rodiče na tyto důležité změny:

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Rodiče 5letých dětí musejí přihlásit dítě k zápisu do mateřské školy. Tyto děti budou přijímány přednostně.

Sledujte weby škol.

Další

23.03.2018 JARNÍ TVOŘENÍ

JARNÍ TVOŘENÍ
Milí rodiče,
zveme Vás na jarní tvoření s agenturou LENA+ pod vedení paní L. B. FREYOVÉ
DATUM: 23.března 2018
ČAS : 15:30hod
MÍSTO : Kulturní Dům
v Bravinném
AKCE JE SPONZOROVÁNA Z VÝTĚŽKU MAŠKARNÍHO PLESU

00.00.2018 Termíny

Termíny zápisů do ZŠ i MŠ
na školní rok 2018/2019 :

Zápis do 1. ročníku ZŠ: Úterý 24. dubna 2018 od 14.00 do 17.00
Zápis do MŠ: Středa 2. května 2018 od 10.00 do 17.00